Javno printanje

Izvor: IRB WikiDesk
Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Što je javno printanje


To je suvremeni server instaliran s novom programskom podrškom. Omogućava se mrežno printanje sa bilo kojeg računala u Institutu koja su registrirana i imaju odobrenje voditelja projekta zbog pokrivanja troškova printanja.

Usluga javnog printanja pruža se preko print servera - print.irb.hr i to na printerima:

 • I-217A - HP LaserJet 4100 DTN, I. krilo kod 217A
 • V-217 - Samsung ML-2151N, V. krilo kod 217

Tko može koristiti uslugu javnog printanja

Dozvole za printanje preko novog print servera dodijeljuju se na sljedeći način:

 • Određeni korisnik na određenom un*x računalu može dobiti dozvolu za printanje samo za potrebe jednog projekta/teme
 • Za određeno windows računalo može se dobiti dopuštenje za printanje na samo jednom projektu/temi. Ako više osoba koristi isto windows računalo, samo jedna osoba može dobiti dopuštenje za printanje.


Kako dobiti dopuštenje za uslugu javnog printanja

Dopuštenje za printanje možete dobiti tako da ispunite obrazac za pristup servisu javnih printera, te ga dostavite u CIR.


Instalacija javnog printera


Instalacija za Windows OS

Nakon što vam je zahjev za pristup servisu javnih printera odobren možete pokrenuti postupak instalacije: Postupak instalacije za MS Windows OS (primjer za Win2000, analogno za ostale verzije). Napomena: kod instalacije na Windows 7 64 bit, Windowsi neće moći automatski povući driver, a zbog nelogičnog dizajna neće niti ponuditi listu drivera poslije poruke o pogrešci. Kako biste instalirali printer u ovom slučaju, pogledajte upute.


1. Korak - Desni klik na "My Network Places" i klik na "Search for Computers..."

Instalacija javnog printera1.png


2. Korak - u polje "Computer Name" upišete "print.irb.hr" i kliknete "Search Now"

Instalacija javnog printera2.png


3. Korak - kad pronađe server, dvoklik na "print.irb.hr"

Instalacija javnog printera3.png


4. Korak - prikaže se popis printera, dvoklik na željeni printer

Instalacija javnog printera4.png


5. Korak - na upit o instalaciji drivera odgovorite potvrdno

Instalacija javnog printera5.png


6. Korak - kad Vam se prikaže "queue prozor", printer je instaliran i spreman za upotrebu

Instalacija javnog printera6.png

Instalacija za Linux OS

Postupak instalacije za Linux OS-ove:


 • Za printanje preko print servera preporučamo instalaciju lprng print spooling sustava
 • Postupak ako printate samo preko print.irb.hr, sa instaliranim lprng print spooling sustavom (tj. nema potrebe za printcap konfiguracijskom datotekom)


1. U datoteku lpd.conf (npr. Debian: /etc/lprng/lpd.conf) dodajte slijedeće opcije:

      force_localhost@
      default_remote_host=print.irb.hr
      require_configfiles@


Sada možete printati npr. sa:

      lpr -P I-217A proba.ps

Provjeriti red (queue):

      lpq -P I-217A

Obrisati sa reda:

      lprm -P I-217A 21


2. Ako želite postaviti defaultni printer (npr. printate samo na jedan printer) onda u datototeku lpd.conf dodate:

      default_printer=naziv_default_printera

gdje "naziv_default_printera" naravno zamijenite sa pravim nazivom željenog printera

Sada možete printati i sve ostalo na odabrani printer samo sa

      lpr proba.ps


3. Ako na razini OS-a nije postavljen defaultni printer, a Vi si želite postaviti, onda postavite shell environment varijablu PRINTER da pokazuje na željeni printer, npr. za bash shell

      export PRINTER=I-217A

istu liniju dodate u konfiguracijsku datoteku shella (npr. za bash: .bash_profile u svom home direktoriju)


 • Ako nikako ne možete instalirati lprng spooling sustav, onda u konfiguracijsku datoteku Vašeg print spooling sustava (npr. /etc/printcap) dodate nešto kao:
   lp:\
   :lp=/dev/null:\
   :sd=/var/spool/lpd/lp:\
   :rm=print.irb.hr:\
   :rp=naziv_printera:\


gdje "naziv_printera" naravno zamijenite sa pravim nazivom željenog printera


Upute za instalaciju na Windows 7 64-bit (moguće i na drugim inačicama)

Ovo su upute koje treba slijediti u slučaju da Windowsi jave pogrešku u instalaciji drivera nakon dodavanja mrežnog printera. U tom se slučaju događa da se u sljedećem koraku pojavi ekran za ručnu instalaciju drivera ali bez mogućnosti izbora printera iz liste. Budući da je na novijim inačicama Windows OS-a driver uključen u instalaciju, proizvođači printera često ne objavljuju drivere za download, tako da se driver mora izabrati iz liste.


 • Izabrati Start > Devices and Printers,
 • izabrati "Add a Printer" na vrhu ekrana,
 • izabrati "Add a local printer",
 • izabrati: Create a new port, select Local Port for the Port Type, i zatim izabrati Next.
 • u polje "Port Name" upisati putanju do printera (1. krilo: \\print.irb.hr\I-217A, 5. krilo: \\print.irb.hr\V-217),
 • izabrati driver iz liste printera. U slučaju da ga nema izabrati "Update driver list", pričekati nekoliko minuta do završetka komande i pokušati ponovno. Ako drivera za model printera još uviijek nema, izabrati sličan,
 • završiti instalaciju slijedeći ostatak uputa.
Osobni alati