Povijest izmjena stranice »Zapunjen sandučić (mailbox)«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Izbor za usporedbu: označi kružiće pokraj dvije inačice koje želiš usporediti i pritisni "Enter" ili tipku na dnu.
Uputa: (sad) = razlika od trenutačne inačice, (pret) = razlika od prethodne inačice, m = manja promjena.

  • sadpret 09:02, 15. srpnja 2022.Hdagelic razgovor doprinosi 694 bajta +694 Stvorena nova stranica sa sadržajem: »Ako Vam je zapunjen sandučić (mailbox) i nemožete izbrisati ni jednu poruku jer server prilikom brisanja poruke javlja grešku, slijedite upute: *1...«.