MATLAB

Izvor: IRB WikiDesk
Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Upute za instalaciju MATLAB programskog paketa

MS Windows OS

 • Aktualna verzija je R2011b.
 • Sve verzije možete skinuti ovdje: http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB/ (Napomena: username i password su kao za webmail, bez nastavka @irb.hr)
 • Skinuti arhivu za MS Windows sa adrese http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB/R2011b/matlab_R2011b_win32.zip (slučaj za 32-bitnu verziju)
 • Otpakirati arhivu - za verziju R2011b potrebna je samo podrška za ZIP format, a za stare verzije treba instalirati 7-Zip ako nemate podršku za TAR arhive.
 • Pokrenuti IRB-setup
 • Završiti instalaciju koristeći "Next" gumbe (ako ne želite izmjene). Instalacija se izvršava i automatski (dijalozi se prikazuju 5 sekundi, ako se ukaže potreba za promjenama).
 • Obrisati arhivu i otpakirani direktorij.

Linux/UNIX/MAC OS

Upute za aktualnu verziju (R2011b)

 • Za instalaciju je potrebno imati root ovlasti,
 • Skinuti arhivu za arhitekturu Vašeg računala sa adrese http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB i staviti npr. u /tmp direktorij:
cd /tmp
wget http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB/R2011b/matlab_R2011b_linux64.tar (za 64 bitnu verziju)
 • Otpakirati arhivu:
tar -xf matlab_R2011b_linux64.tar
 • Pozicionirati se u direktorij u kojem je otpakirana arhiva:
cd matlab_R2011b_linux64
 • Pokrenuti instalaciju:
./IRB-setup (za automatsku instalaciju)
./install (za grafičku instalaciju).

Default lokacija izvršne datoteke matlaba je /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/matlab.


Problemi s pokretanjem na Ubuntu Trusty

Kod pokretanja Matlaba na ovoj verziji Ubuntu OS pojavljuje se poruka:

Can't load : version `GCC_4.4.0' not found (required by /usr/local/MATLAB/R2011b/bin/glnx86/../../sys/os/glnx86/libgfortran.so.3)

Problem je u tome što je verzija datoteke /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libgcc_s.so.1 prestara. Problem je moguće otkloniti tako da se ova datoteka preimenuje (ili obriše) i linka na Ubuntu-ovu datoteku iz paketa libgcc1:

mv /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libgcc_s.so.1 /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libgcc_s.so.1.disable
ln -s /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 /usr/local/MATLAB/R2011b/sys/os/glnx86/libgcc_s.so.1

Moguće je da se ovo dogodi i na drugim Linux distribucijama. U tom slučaju na sustavu treba pronaći lokaciju datoteke libgcc_s.so.1 i linkati na nju.

Upute za stare verzije

 • Skinuti arhivu za arhitekturu Vašeg računala sa adrese http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB i staviti npr. u /tmp direktorij (primjer za R2008b):
cd /tmp
wget http://ftp.irb.hr/irb/MATLAB/arhiva/R2008b/MATLAB-R2008b-glnx86-glnxa64-maci-sol64.tar
 • Otpakirati arhivu:
tar -xf MATLAB-R2008b-glnx86-glnxa64-maci-sol64.tar 
 • Pozicionirati se u direktorij gdje je otpakirana arhiva:
cd MATLAB-R2008b-glnx86
 • Iz datoteke license.dat uzeti niz brojeva desno od "File Installation Key" (treći red), tj. napraviti "copy", za kasniji "paste"
 • Pokrenuti instalaciju (tekstualnu zbog jednostavnosti):
./install -t
 • Prihvatiti uvjete licence pritiskom na slovo a i zatim na Enter
 • Kod upita "Enter the MATLAB root directory" upisati direktorij gdje želite instalirati MATLAB, npr. /usr/local/matlab
 • Kod upita "Enter your File Installation Key" napraviti "paste" prethodno kopiranog niza brojeva i pritisnuti Enter
 • Na upite sve do upita "Enter the location of the license file" pritiskati Enter
 • Na upit "Enter the location of the license file" upisati ./license.dat i pritisnuti Enter
 • Nadalje kod svih upita odgovoriti potvrdno, tj. samo pritisnuti Enter
 • Nakon instalacije možete obrisati direktorij gdje je otpakirana arhiva:
rm -rf /tmp/MATLAB-R2008b
Osobni alati