Opće upute o sigurnosti

Izvor: IRB WikiDesk
Skoči na: orijentacija, traži
  • Nikad ne šaljite osobne podatke (korisnička imena, lozinke i slično) u e-mail porukama! Postoji vrsta prijevare u kojoj se od Vas traže ti podaci, nikako nemojte odgovarati na takve poruke!
  • Koristite IRB-ov e-mail poslužitelj za primanje i čitanje pošte, jer ima antivirusnu i spam zaštitu.
  • Koristite lozinke najmanje duljine 6 znakova koje sadrže barem dva ne-alfanumerička znaka.
  • Pročitajte kako prepoznati viruse u e-mailu.
  • Ne ostavljajte otvorene mrežne diskove i direktorije (shareove).
  • Podesite automatsko osvježavanje antivirusne zaštite.
  • Ukoliko koristite Windows OS, uključite automatski Windows update (Windows update).
  • Obavezno koristite antivirusnu zaštitu (Antivirusna zaštita).
  • Poželjno je koristiti zaštitu od štetnog softvera (Anti-spyware).
Osobni alati